انسان است و اندیشه هایش

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم تو کیستی

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چقدر در آینده ثروتمند خواهی شد

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم میزان علم و دانش و مدرک تحصیلی تو چگونه است

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم از چه آرامشی در روح و روان خود برخوردار هستی

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویمشبها چگونه می خوابی

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چه آینده ای در انتظار توست

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چه تعداد دوست و چه تعداد دشمن داری

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چقدر در جامعه محبوبی

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم که دیگران در مورد تو چگونه می اندیشند

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم از چه میزان سلامت برخورداری

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم چه منزلتی در نزد خدای مهربان داری

به من بگو چگونه می اندیشی تا به تو بگویم کدامین نقطه از بهشت خدا جایگاه تو خواهد بود

آری دنیا و آخرت تو در گرو لحظه لحظه های کیفیت اندیشه های توست

انسان است و اندیشه هایش

هر اندیشه ی تو نتی است که در جهان هستی نواخته می شود و کاینات به اذن خداوند موظف شده اند تا با این نت شما همنوا شوند و در همان دستگاهی بنوازند که شما با نوع اندیشه ی خود نواخته اید.

یک اندیشه ی زیبا و مثبت یک بهشت را در زندگی می سازد و یک اندیشه ی منفی و یاس آور جهنمی را در دنیای انسان خلق می کند.

دنیای انسان دنیای خلق اندیشه های اوست.

فرق بین انسان ها فرق در نظام تفکر آنهاست. آدمیان با نوع تفکر خود از هم متمایز می شوند. فرق یک انسان موفق دو یک انسان شکست خورده فرق در نظام تفکر و اندیشه های آنهاست.

فقر نتیجه ی فکر فقیرانه ی یک انسان است و ثروت حاصل فکر ثروت جویانه ی یک انسان دیگر.

انسانها همان هستند که می اندیشند و باور دارند.

شما در هر کاری اگر فکر کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید در هر دو صورت درست فکر کرده اید.


کتاب تکنولوژی فکر/ علیرضا آزمندیان

  
نویسنده : سیب ; ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٥