خداوند بزرگترین است

 

خداوند بزرگترین است

خداوند بزرگترین است

خداوند بزرگترین است

خداوند بزرگترین است

گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست

گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست

گواهی می‌دهم که محمّد فرستادهٔ خداوند است

گواهی می‌دهم که محمّد فرستادهٔ خداوند است

گواهی می‌دهم که علی ولی خداوند است

گواهی می‌دهم که علی ولی خداوند است

بشتاب به سوی نماز

 

 

بشتاب به سوی نماز

بشتاب به سوی رستگاری

بشتاب به سوی رستگاری

بشتاب به سوی بهترین کار

بشتاب به سوی بهترین کار

خداوند بزرگترین است

خداوند بزرگترین است

خدایی جز الله نیست

خدایی جز الله نیست

 

  
نویسنده : سیب ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۸