تخلیه ی ذهن

برای نوشتن آزادانه (صفحات صبحگاهی) شیوه ی نادرست وجود ندارد. هدف از نوشتن این صفحات خلق یک اثر هنری نیست.

بلکه هدف فقط حرکت دست بر روی کاغذ و نوشتن و بیرون ریختن همه ی چیزهایی است که به ذهن می آید. و چیزی هم به نام حقیر و بی اهمیت و احمقانه و ابلهانه و عجیب و غیرعادی نداریم.

کتاب راه هنرمند:جولیا کامرون / ترجمه گیتی خوشدل

 


این صفحات اغلب منفی و پراکنده و آکنده از دلسوزی و ترحم به حال خود و تکراری و با آب و تاب و بچگانه یا خشمناک یا بی مزه یا حتی احمقانه به نظر می آیند. تماما درست و خوبند

همه ی این مطالب حقیر آکنده از خشم و ناله و فغانی که مینویسید مانع خلاقیت شما هستند.

دل نگرانی ها ترس هاو...

همه ی این ها در ذهن نیمه هشیارمان می چرخد و روزهایمان را آلوده می کند.

"همه ی اینها را بر روی کاغذ بیاورید"

 

۳ تیر ۱۳٩۱- نظرات(18)

 

/ 0 نظر / 48 بازدید