امشاسپندان (جلوه های خدا)

امشاسپندان (پسران و دختران اهورامزدا)

زرتشت از 7 وجود یا جلوه ی خدا سخن میگوید که خدا آنان را بر حسب اراده ی خود آفریده است.

 

این 7 به ترتیب عبارتند از:

1.سپند مینو (روح نیکوکار یا آفریننده)

2.بهمن (اندیشه ی نیک)

3.اردیبهشت (راستی)

4.شهریور (شهریاری مطلوب)

5.سپندارمذ (اخلاص)

6.خرداد (کمال)

7.مرداد (بی مرگی و جاودانگی)

 

مشخصه ی اصلی خدا روح نیکوکار یا آفرینندگی است این مشخصه منحصرا به خدا تعلق دارد. اما جلوه های دیگر، تجلیاتی از خدا هستند که در هر یک از آنها انسان میتواند سهیم باشد.

 

شناخت اساطیر ایران - جان هیلز

این جلوه ها وسیله هایی هستند که خدا را به انسان و انسان را به خدا نزدیک تر می کنند.

..........................

*سروش هم جزو امشاسپندان هست ولی نخودیه ;)

۱۳ اسفند ۱۳٩۱-نظرات( 4)
/ 0 نظر / 76 بازدید