4 شعبان

به گونه ماه
نامت زبان زد آسمان ها بود


... تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد

 

/ 0 نظر / 16 بازدید