تخریب کننده ی درون

عقاید منفی درونتان را بنویسید.    

بگذارید سانسور کننده ی درونتان به انتقادش ادامه دهد (زیرا به هر حال ادامه هم خواهد داد.)

سانسور کننده و تخریب کننده ی درونتان همواره با شماست. 

 

شیطان: فکر میکنی نمایشنامه ی خوبی نوشتی؟

شیطان: اولین طرحت را هم که کشیدی. اما این در سطح طرح های پیکاسو که نیست...!!!

شیطان: تو از عهده اش بر نمی آیی شک ندارم.

شیطان: ای بابا خودت و گول نزن. یه کم واقع بین باش.

 *در درون هر انسان موجودی شبیه به این وجود دارد که مانع خلاقیت اوست*


شیطان: بر فرض که خوب شد. خوب که چی؟

شیطان: این کارت خنده دار و بی فایده است. فقط وقت تلف کردنه.

     ... اگر بخواهید میتوانید افکار سانسورکننده ی درونتان را بنویسید.

راه هنرمند:جولیا کامرون

۳ تیر ۱۳٩۱- نظرات(29)

 

/ 0 نظر / 55 بازدید