عمر می گذرانم...

روز حساب مردم بسیار نزدیک شد و مردم سخت غافلند و اعراض می کنند.

هیچ پند و موعظه ای از جانب پروردگارشان نیاید جز اینکه آن را شنیده و به بازی دنیا و لهو ولعب، عمر می گذرانند.

سوره ی انبیا،آیات 1و2

 

Farhad Bahrami/Iran

۱ امرداد ۱۳٩۱- نظرات(30)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید