فردا

آخ... فردا !
خورشید را می دزدم
فقط برای تو !
می گذارم توی جیبم
تا فردا بزنم به
موهایت
فردا به تو می گویم
" چقدر دوسـتت دارم"
فردا تو می فهمی
فردا تو هم مرا "دوست خواهی داشت" . می دانم!
آخ ... فردا !
راستی چرا فردا نمی شود؟
این شب چقدر طول کشیده... چرا آفتاب نمی شود؟ ... یکی نیست بگوید خورشید کدام گوری رفته؟

"عمو شلبی"

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
علی رضا

چه با حال بود...

ستاره

عاشقِ عمو شلبی ام ...