قرار ملاقات با هنرمند درون

از طریق قرار ملاقات با هنرمند درون، خودتان را به روی بینش و الهام و هدایت می گشایید.

اما تعریف دقیق قرار ملاقات چیست؟

قرار ملاقات مدت زمان معینی است _مثلا 2 ساعت در هفته_ که آن را منحصرا برای این قرار اختصاص می دهید.

متعهدانه آن را به پرورش آگاهی و هنرمند درونتان اختصاص می دهید. این قرار ملاقات در عالیترین شکل خود، نوعی گردش و تفریح و بازی است که پیشاپیش برای آن برنامه ریزی می کنید و در برابر هر گونه مانع یا تداخل سایر برنامه ها به شدت به دفاع بر می خیزید.

angel-boligan

در این ملاقات هیچ کس جز خودتان و هنرمند درونتان یا کودک خلاق درونتان را به همراه نمی برید.

یعنی نه همسر نه دوست و نه فرزندان و نه هیچ کس دیگر را.

راه هنرمند: جولیا کامرون

۳٠ امرداد ۱۳٩۱- نظرات(6)

 

/ 0 نظر / 31 بازدید