# نوشته_های_من

به بودنت

  چشمانم بسته است و در آبی مُعلقم اینجا تاریک است جایی برای خوابیدن اما من بیدارم،  گاه صداهایی از بیرون  دنیایم می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید