رنسانس: (کلاسی سیسم) قرن 14 میلادی

*بازگشت به اوج زیبایی هنر روم باستان، جمال شناختی یونان و روم

*تناسبات ریاضی

*پیروی از اصول کلاسیک

*انسان گرایی

 

رنسانس متقدم:

جیوتو: فضا را وارد نقاشی کرد + تجسم فضای 3 بُعدی

 

مازاتچو: هیکل های 3 بُعدی بیرون از زمینه

 برنلسکی:

 

رنسانس در فلاندر:

یان وان آیک:

اوچلو:

 

رنسانس مترقی: *واقع گرایی، آرمانگرایی، احساس درونی

رافائل: ترکیب های هنری، تابناک، لطف شاعرانه

میکل آنژ:

داوینچی:


***

معماری رنسانس:

سانتا ماریا نوولا:

سان فرانچسکو:

آلبرتی:


چاپ رنسانس:

مارتین شونگاور

آلبرشت دُرر

/ 2 نظر / 200 بازدید

[قلب]

hey dokhmaloooooooo